Teatret Vårt

Teatret Vårt, Regionteatret i Møre og Romsdal ble startet i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Som et regionalt teater har Teatret Vårt turné-ansvar for hele Møre og Romsdal fylke.

Men Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som henter skuespillere fra andre teatre - og som gjestespiller på andre scener.

Teatret Vårt sitt mål har alltid vært å presentere et repertoar av moderne og klassiske skuespill for barn, ungdom og voksne – av høy kvalitet.

Teatret Vårt harrundt 45 fast ansatte fordelt på kunstnerisk stab, teknikere og verksteder, administrasjon og Kafé Kurt.

Årlig produserer Teatret Vårt mellom 250 og 300 forestillinger.

I 2010 opprettet AS Regionteatret i Møre og Romsdal en barne- og figurteateravdeling i Ålesund, lokalisert i Arbeideren under navnet Barneteatret Vårt. Kunstnerisk leder er Cecilie Lundsholt.

Teatret Vårt har i dag tilhold i kulturbygget Plassen, sentralt plassert i Molde sentrum.

AS Regionteatret i Møre og Romsdal eies av Møre og Romsdal fylke, Molde kommune, Ålesund kommune og Noregs Ungdomslag, Møre og Romsdal. En sentral bidragsyter er Kulturdepartementet.

Fra starten i 1972 fram til 1991 var teatret allmøtestyrt. Morten Borgersen var teatrets første sjef og satt i perioden 1992 ut 1997. Edvard Hoem var teatersjef i perioden 1998 til 2000. I tiden 2000 og ut 2011 var teatret styrt av Carl Morten Amundsen. Dagens teatersjef er Thomas Bjørnager. Han startet sin åremålsperiode i 2012.