Sparebank1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Konsernet har med sine datterselskaper 1200 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og dyktighet kjennetegner vårt forhold til markedet.
SpareBank 1 SMN er lokalisert på 50 steder
i 42 kommuner i begge trøndelagsfylkene,
Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane

Banken er totalleverandør innen finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingstjenester til husholdninger og bedrifter.


Andre kontaktpersoner