Serit IT Partner Møre

IT Partner er totalleverandør av IT- og kommunikasjonsløsninger. Her kan du lese litt om de løsningene og tjenestene vi leverer, og hva vi ellers kan hjelpe din bedrift med. 

29 ANSATTE MED HØY KOMPETANSE
IT Partner Møre AS ble etablert i 2005 og er i dag en
virksomhet med 29 ansatte, som betjener næringslivet i
Møre og Romsdal. Vi er en løsningsorientert virksomhet som
tar ansvar for installasjon og drift av IT-løsninger i næringslivet og offentlig virksomhet. Vårt selskap er en del av i IT Partner Gruppen som er et kompetansenettverk av lokalt eide IT-bedrifter med fokus på kundetilpassede løsninger og nærhet til sine kunder.
TEKNOLOGI OG LØSNINGER
IT handler om teknologi og løsninger for håndtering av informasjon og kommunikasjon mellom mennesker. To viktige utviklingstrekk er at informasjonsmengden øker dramatisk, og at informasjonen i stadig større grad er ustrukturert og består av utveksling av e-poster, direktemeldinger, dokumenter, regneark og presentasjoner. Det er derfor viktig at denne kommunikasjonen foregår så effektivt og forutsigbart som mulig, samtidig som sikkerheten ivaretas. I praksis kan løsningene deles i to grupper: Infrastruktur og programvare.

• Innen infrastruktur leverer IT Partner den teknologien som skal til for, på en sikker måte, å ta vare på informasjon i servere og nettverksløsninger, og på den måten beskytte bedriften for uønsket tilgang utenfra.
• Innen programvare har vi fokus på standardisert løsninger for forvaltning av informasjon, effektiv kommunikasjon mellom mennesker og programvare for effektiv styring og kontroll av virksomheten.

TJENESTER
Våre tjenester er knyttet til behovsanalyse, løsningsdesign, implementering, drift, hosting, ASP og kurs. I tillegg til dette leverer vi prosjektledelse og ikke minst fleksible og kostnadseffektive driftsløsninger som er tilpasset den ressurs- og kompetansesituasjon som finnes i den enkelte bedrift.