Jobzone

Jobzone ble grunnlagt i 2002 og er i dag det største norskeide bemanningsselskapet.

Jobzone er landsdekkende og har over 40 lokalkontorer med mer enn 150 medarbeidere. I 2015 bisto Jobzone ca. 2000 kunder med over 8000 medarbeidere..
Jobzone er organisert etter et franchisekonsept hvor lokalkontorene er lokalt eid. Jobzones konsulenter er enten eiere eller partnere og kan derfor ta raske beslutninger og finne løsninger tilpasset den enkelte bedrift.

I Møre og Romsdal har Jobzone tre lokalkontor lokalisert i Ålesund, Molde og Kristiansund. Disse kontorene driftes av daglig leder er Kjell Ove Salen samt fire partnere.
Jobzone har stort fokus på arbeidsgiverrollen og arbeider under visjonen om at kundene foretrekker det bemanningsselskapet som er mest attraktivt for jobbsøkere og vikarer.