Istad Kraft AS

Istad Kraft AS er et heleid datterselskap i industrikonsernet Istad. Istad Kraft AS er en stor lokal kraftleverandør
som har ansvar for produksjon og salg av konsernets kraft til sluttbrukermarkedet, herunder både privat
og bedrift.  Som en del av dette har også selskapet ansvar for fakturering, kundesenter, og måling og avregning. Årlig omsetning ligger på 350-400 MNOK.