Aukra Auto AS

Ditt valg av transportselskap - opprettet i 1947
PASSASJERTRANSPORT
Rutebusser som trafikkerer strekningen Molde - Aukra
(Gossen).  Flybusskjøring Nyhamna - Molde Lufthavn Årø. Vi kan tilby utleie av turbusser i forskjellige størrelser, alle moderne utstyrt med klimaanlegg, sikkerhetsbelter på alle seter, noen busser også med DVD og toalett.

•  Mercedes minibuss 19 seter - meget populær
•  Turbuss fra 47 - 49 seter.
•  Den største turbussen vår har 55 seter

I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange-anlegget, fikk Aukra Auto AS kontrakt på all intern transport av personer mellom brakkebyen og anlegget, samt kontrakt med Møre og Romsdal fylke og tidligere Norsk Hydro AS om flybuss mellom Aukra og Molde Lufthavn Årø. Pr. i dag kjører vi også shuttlebuss for AS Norske Shell inne på anlegget, samt mellom camp og anlegg.
GODSTRANSPORT

•  2 godsbiler  - daglig godstransport mellom Aukra og Molde,
•  1 godsbil – 2 dager per uke mellom Ålesund og Aukra
•  1 godsbil   - 3 dager per uke -  kontaktskjøring for Tine SA

Vi er en sammensveiset gjeng på 18 ansatte. Godt samarbeid og godt humør fører til trivsel på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt med oss for tilbud..
Vi ønsker å tilby våre kunder kvalitet, fleksibilitet, trygghet og god service.